ฝรั่งเศสเตรียมสั่ง “แบน” แก้ว จาน ช้อน ส้อม พลาสติก ในปี 2020

ฝรั่งเศสเตรียมสั่ง “แบน” แก้ว จาน ช้อน ส้อม พลาสติก ในปี 2020

ฝรั่งเศส เตรียมสั่ง “แบน” แก้ว จาน ช้อน ส้อม พลาสติก ในปี 2020

            สภาของประเทศฝรั่งเศส ได้ผ่านกฎหมายที่จะมีการเริ่มบังคับใช้ในปี 2020 โดยใจความสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ คือ การสั่ง “ห้าม” ใช้ แก้ว จาน ช้อน ส้อม ที่ทำจากพลาสติก อย่างเด็ดขาด พร้อมกับให้เปลี่ยนวัตถุดิบที่นำมาใช้ทำสิ่งของเหล่านี้ มาเป็นวัตถุชีวภาพ ที่สามารถนำมาใช้ในการหมัก หรือย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ และนี่ดูเหมือนจะเป็นเพียงก้าวแรกของประเทศฝรั่งเศส ในการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นประเทศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพราะเมื่อหนึ่งปีก่อนหน้านี้ ซุปเปอร์มาร์เก็ต และบรรดาเหล่าร้านค้าในฝรั่งเศสก็เข้าร่วมโครงการไม่แจกถุงพลาสติกกลับบ้านกันมาก่อนแล้ว

            กฎหมายนี้ นับว่าเป็นครั้งแรกที่นำเสนอโดย “กลุ่มสีเขียว” ของประเทศ จากพรรค EELV ที่เสนอให้มีการตัดพลังงาน ทรัพยากร ที่ต้องถูกนำมาใช้ในการผลิตพลาสติก รวมไปถึงการช่วยลดปัญหาขยะ ของเสีย รวมไปถึงมลพิษ ที่เกิดขึ้นจากพลาสติก

            ทุกปีแก้วพลาสติกจะถูกโยนทิ้งลงในแผ่นดินประเทศฝรั่งเศสมากถึง 4.73 ล้านใบ แต่มีเพียงแค่ 1% เท่านั้น ที่ถูกนำกลับมารีไซเคิล และแน่นอนว่าทางบริษัทผู้ผลิตแพกเกตสินค้าจากลาสติกเหล่านี้ย่อมไม่รออยู่เฉยๆ แน่นอนบริษัทเหล่านี้ ก็ได้เตรียมเล่นงานฝรั่งเศส ผ่านทางคณะกรรมาธิการยุโรปในโทษฐานละเมิดกฎหมายยุโรปเช่นกัน

           

แบ่งปัน: